Đúc chết

  • Die casting

    Đúc chết

    Đúc khuôn là một quá trình sản xuất hiệu quả và kinh tế. Nó được sử dụng để sản xuất các bộ phận kim loại phức tạp về mặt hình học được tạo thành bằng khuôn có thể tái sử dụng, được gọi là khuôn dập. Các khuôn này thường cung cấp tuổi thọ lâu dài và chúng có khả năng tạo ra các thành phần hấp dẫn trực quan.

    Quá trình đúc khuôn bao gồm việc sử dụng lò nung, kim loại nóng chảy, máy đúc khuôn và khuôn đúc đã được chế tạo riêng cho bộ phận cần đúc. Kim loại được nấu chảy trong lò và sau đó máy đúc khuôn sẽ bơm kim loại đó vào khuôn.