Ép nhựa

  • Plastic injection

    Ép nhựa

    P&Q không có nhà máy ép nhựa nhưng cũng có thể cung cấp các bộ phận kim loại tấm theo yêu cầu của khách hàng. Các bộ phận ép nhựa P&Q, kích thước từ nhỏ đến lớn, chủ yếu trong ứng dụng chiếu sáng và nội thất đường phố.